Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Em bé cần mẹ của mình."

Dịch:The baby needs his mother.

3 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chienkd82

Thật khó để thêm his hay her vì chưa biết giới tính của em bé.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

His hay her gì đều sẽ được thêm vào đáp án cho bạn khỏi phân vân nữa ha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3
khue3
 • 21
 • 16

Mình nghĩ nên viết là the baby needs it mother

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/nvchinh
nvchinh
 • 25
 • 222

Chan that, khong biet phai dung his or her nen phai mat a heart

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhpt.neu

baby's mother

2 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

Mặc định là em bé sinh ra giới tính nữ :3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PA.Fomalhaut

dùng "Its mother" có được không vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

The use of "its" in reference to a person, even a child, is usually perceived as very insulting.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranketuong

Em bé là nam hay nữ :(.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NNDiep

Giới tính của em bé thật khó xác định

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoahong31

vì không thể xác định được giới tính của em bé nên ta có thể dùng his or her đúng không.mình dùng her thì sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/binngokute

the baby needs mother là chính xác nhất vì chưa biết giới tính của em bé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranVanThang3

need là động từ nguyên thể, không bao giờ được phép chia bất cứ ngôi nào!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/binngokute

:| Học lại đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The kid needs My mother

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tonijuzds

mẹ của tôi Sai chắc rồi kìa

3 năm trước