Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We like you."

Dịch:Chúng tôi thích bạn.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SngBi

Chúng tôi giống bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ở đây không mang nghĩa giống được, like động từ chỉ mang nghĩa là thích thôi

3 năm trước