"Bạn mở cánh cửa ra."

Dịch:You open the door.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leo_olf
leo_olf
 • 25
 • 15
 • 9
 • 3
 • 2
 • 2

"You open the window" cũng được chứ bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

the window là cửa sổ mà, nếu là window thì chắc chắn trong câu gốc sẽ nói rõ ra chứ không phải như thế

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.