"I listen to the music."

Dịch:Tôi nghe nhạc.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luyentam

Cần phân biệt giữa listen to (lắng nghe) và hear (nghe). Listen to = lắng nghe có sự chú ý, còn hear = (chỉ) nghe thôi không chú ý

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HitJet1

I listen và I'll listen có cùng cách phát âm.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/onHunhBoAn

i listen to music tại sạo lại có the?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I listen to the music, I listen to the music, I listen to music, I listen to music, I listen to the music, I listen to the music, I listen to the music, I listen to the music

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng3939

Tại sao "l listen to the music" dài thế mà lại chỉ có ba từ "tôi nghe nhạc" các bạn nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QunhNg795331

Cô giáo tôi bảo không có the -_-

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.