"I listen to the music."

Dịch:Tôi nghe nhạc.

12/14/2014, 10:48:21 PM

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luyentam

Cần phân biệt giữa listen to (lắng nghe) và hear (nghe). Listen to = lắng nghe có sự chú ý, còn hear = (chỉ) nghe thôi không chú ý

12/14/2014, 10:48:21 PM

https://www.duolingo.com/HitJet1

I listen và I'll listen có cùng cách phát âm.

3/18/2015, 1:41:41 AM

https://www.duolingo.com/onHunhBoAn

i listen to music tại sạo lại có the?

4/8/2017, 3:40:08 PM

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I listen to the music, I listen to the music, I listen to music, I listen to music, I listen to the music, I listen to the music, I listen to the music, I listen to the music

7/12/2017, 2:05:32 AM

https://www.duolingo.com/Thng3939

Tại sao "l listen to the music" dài thế mà lại chỉ có ba từ "tôi nghe nhạc" các bạn nhỉ

1/22/2018, 1:32:57 PM

https://www.duolingo.com/QunhNg795331

Cô giáo tôi bảo không có the -_-

3/25/2018, 9:21:24 AM

https://www.duolingo.com/NgcTnL

sao lại có " the music" nhỉ

3/16/2019, 3:19:05 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.