"Nó có hai màn."

Dịch:It has two acts.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/evondeveloper

thực sự mình không biết hai màn là gì,màn cũng có thể theo từng miền là tấm màn,hay màn ở đây là cảnh trong phim :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Nghĩa thứ hai, màn trong vở kịch, xiếc, ca múa...

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.