Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He reads book and eats strawberry."

Dịch:Anh ấy đọc sách và ăn dâu.

0
3 năm trước

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Caroline775722

Đọc chục lần vẫn sai là sao? Bộ mình đọc kém thế sao

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy
1
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/evondeveloper

chương trình đọc she mà đáp án là he :) không biết mình nghe tệ hay nghe sai nhỉ

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Mình nghe là he

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nanhnung

Anh ta đọc sách và ăn một quả dâu thì k đúng ?????

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/myfullname234
myfullname234
 • 25
 • 11
 • 9
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

duo chấm gắt lắm

1
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/myfullname234
myfullname234
 • 25
 • 11
 • 9
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

của mình thế này còn sai đây này: anh ấy đọc cuốn sách và ăn quả dâu

1
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/hong_long01

đúng rồi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/myfullname234
myfullname234
 • 25
 • 11
 • 9
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

bạn nhầm rùi

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/myfullname234
myfullname234
 • 25
 • 11
 • 9
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

có a đâu mà thêm từ một vào đấy

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/WilliamKat1

Anh ta - anh ấy, khác nhau hã trời +.+

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyVuQuang1

Anh ấy đọc sách và ăn quả dâu khác ghì đọc sách và ăn dâu

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/sharonlovesit12

reads mà nghe cứ tưởng là with hay là wait ấy

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nuhoanghoabang

Anh ấy đọc quyển sách và ăn dâu tây , thêm mỗi từ quyển vào mà cũng sai. Bực mình thật.

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haic3

Sao lại sai nhỉ

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/VanTe152

Hix, mình đọc luyến từ thì k nghe ra, cứ phải phát âm tách từng từ một :((

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhchuondhnv

Sao nó bắt đọc đi đọc lại cả chục lần là sao???

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyncPht11

Đọc quyển sách với đọc sách có gì khác nhau? LoL =))

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen737536

"Ăn dâu tây" vẫn đúng mà chấm sai là sao? Đề nghị sửa lại phần mềm.

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhkhoa1919

ai tang minh lingot voi

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tram2190

Read mà nge giống with

0
Trả lời4 tuần trước

https://www.duolingo.com/HongNguyen43035

Toi viet dung ma

0
Trả lời3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Khanh436369

Dâu tây với dâu khác chỗ nào mà nó bảo sai???

0
Trả lời3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Myu_me0

Anh ấy đọc sách và ăn dâu tây: (

-1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuminh16

Sai bét

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhat991573

Very good

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/thuminh16

Ngu

-1
Trả lời2 năm trước