Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ làm việc."

Dịch:They work.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MY4V5S

Chỗ này mình dùng make dc ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Annie8669

ko dc nha bạn

2 năm trước