https://www.duolingo.com/profile/xuanquynb

góp ý

add ơi thêm nhiều mẫu câu nữa vào.. để mỗi lần làm lại không bị trùng nhau

December 15, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, mình đang bắt đầu dọn lại các câu thừa và không hợp lí, cũng như thêm câu mới. Cảm ơn góp ý của bạn.

December 20, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.