Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He has one dog and six cats."

Dịch:Anh ấy có một con chó và sáu con mèo.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/THiNGuynH

Anh ấy có 1 con chó và 6 con mèo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuBui10

1 và 6 có thể bằng số hoặc chữ, có gì sai ở đây? không đồng ý!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuan813467

"Anh ấy có một con chó và 6 con mèo", tại sao gõ số lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khachieu2005

Anh ấy có một con chó và 6 con mèo ." sai" ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

tai sao co six ui .mak con cats ..!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/roblox628459

Tui dịnh là " Anh ấy là một con chó và có họ hàng là sáu con mèo" tại sao nó bảo sai??? :)))

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/roblox628459

.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/roblox628459

.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/roblox628459

bạn giết tôi đi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/roblox628459

Ok

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/russiango1

"anh ấy có một con chó và sáu con mèo " nguyên văn bị đánh sai thua mấy em

3 tháng trước