Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What did we watch on Tuesday?"

Dịch:Chúng ta đã xem cái gì hôm thứ ba ?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Toan6789

Chúng ta đã xem cái gì vào thứ ba vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Wiy47

chúng tôi đã xem gì vào thứ 3 tại sao sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bastalship

Tại vì "thứ ba" chứ không phải "thứ 3" . Cái này nó kiểm tra bằng cách so sánh chuỗi đó bạn. So sánh với đáp án.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Joses242389

Tôi cũng thắc mắc vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhatVo9

Thì cũng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Atico_White

Viết rằng 'thứ ba' là được mà, nhưng lại phải là 'ngày thứ ba' cơ , làm mình sai suốt vì nói không quen ):

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What did We watch on Tuesday, what did We watch on Tuesday, what did We watch on tuesday

1 năm trước