Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta khác nhau khi chúng ta ngủ."

Dịch:We are different when we sleep.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lvhlslsls

We different when the sleep sao sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lan-Anh-86

Em nghĩ là different là tính từ thì trước nó phải là tobe (are) sau when là mệnh đề (có đủ S+V+O) ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Suckuanh

bởi vì sai chữ we thành chữ the

3 năm trước