Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hereticvn

Kết quả bài kiểm tra

Thân gửi Duolingo,

Kết quả của các bài kiểm tra cần được thể hiện rõ cho người dự thi, để họ có thể xem lại và rút kinh nghiệm cho các lần tiếp theo.

3 năm trước

0 Nhận xét