https://www.duolingo.com/profile/hereticvn

Kết quả bài kiểm tra

Thân gửi Duolingo,

Kết quả của các bài kiểm tra cần được thể hiện rõ cho người dự thi, để họ có thể xem lại và rút kinh nghiệm cho các lần tiếp theo.

December 16, 2014

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.