Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a national newspaper."

Dịch:Nó là một tờ báo quốc gia.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhatNguyen413857

Trong nước

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3

Nó là một tờ báo nhà nước

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

tiếng việt mình gọi "tờ báo quốc gia " là " công báo" . Hiện giờ nước Việt Nam có tờ "Công Báo Nước CHXHCN Việt Nam" .

Yêu cầu các admin bổ sung đáp án "nó là một tờ công báo"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
 • 20
 • 15
 • 10

Xin cảm ơn góp ý của bạn. Đáp án đã được bổ sung.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

10 tháng trước