"Các chị của tôi lau khô những cái dĩa."

Dịch:My sisters dry the plates.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CngNguyn979924

The dishes là các món ăn mà

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.