Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Các chị của tôi lau khô những cái dĩa."

Dịch:My sisters dry the plates.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CngNguyn979924

The dishes là các món ăn mà

3 năm trước