Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tại đây chúng tôi có một danh sách các ví dụ."

Dịch:Here we have a list of examples.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/akabenla

"We have a list of examples here" thì sao lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyendinh936992

list sang section có sao ko

1 năm trước