1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He counts the days."

"He counts the days."

Dịch:Anh ấy đếm các ngày.

December 16, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

anh ay dem cac ngay minh song o trong tu


https://www.duolingo.com/profile/NguynTrung288990

Anh ấy tính từng ngày hay hơn chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Thanhliem1603

từng ngày thì phải là "each day" chứ ta


https://www.duolingo.com/profile/HaVietTrang

Anh ấy đếm từng ngày


https://www.duolingo.com/profile/Sonycao

giống bóc lịch trong tù vậy cà :D


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Ý của bạn chỉ là một trong vô vàn những trường hợp khi ta mong muốn đạt đến cái đích nào đó : Mong đến ngày gặp gia đình và người yêu ; trẻ em mong đến Tết, đến sinh nhật ... Countdown !

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.