"Intwoyears,hehasplayedforfourdifferentteams."

Dịch:Trong hai năm, anh ta đã chơi cho bốn đội khác nhau.

4 năm trước

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minh.nhat.5

viết số 2, 4 không được tính ah?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kimnh249917

Trong vòng hai năm thì có j sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lindyy95

Trong vòng hai năm, anh ấy đã chơi cho bốn đội khác nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nanaleu
nanaleu
 • 12
 • 10
 • 6
 • 6

"trong hai năm, anh ta đã chơi ở bốn đội khác nhau " sao lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/somehand123nv

Trong hai năm, anh ta đã chơi cho bốn đội khác nhau.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CattuongNguyen

me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangphuocthinh

"trong hai năm, anh ta đã chơi ở bốn đội khác nhau " sao lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangphuocthinh

không biêt nữa ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/UayEt
UayEt
 • 25
 • 20
 • 1425

"trong vòng hai năm" fail reported

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Máy chỉ chấp nhận ghi số bằng chữ. Xàm ghê!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KaHo345228

Dịch cứng nhắc quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyendinh581164

Ghi số lại ko tính

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 3
 • 1054

trong hai năm anh ta đã chơi cho 4 đội khác nhau. sao không chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Namns1

"trong 2 năm, anh ta đã chơi cho 4 đội khác nhau" --???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MrTom16

Trong 2 năm anh ấy đã chơi cho 4 đội khác nhau. Sao lại không chấp nhận viết số

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sieng5
sieng5
 • 24
 • 21
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3

" Trong 2 năm, anh ta đã chơi cho 4 đội khác nhau." , tai sao sai nhi? Van de la co mau thuan. Thong thuong thì duolingo chap nhan so, o cau hoi nay, lai khong chap nhan? Yeu to nhat quan o day bi vi pham. Theo minh la nhu the. Mong quy vi xem lai ./ Chuc an vui

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh0302

trong 2 năm, anh ấy đã chơi cho 4 đội khác nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Trong 2 năm, anh ấy đã chơi cho 4 đội khác nhau. Sai vì số 2 và số 4

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThaoLe114460

Mình viết số sao mà sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducanhdenhat

3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 3
 • 1054

trong hai năm anh ta đã chơi cho 4 đội khác nhau sai....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

In two years He had played for four different teams, in two years He had played for four different teams, in two years He had played for four different teams

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anboiquetoi
anboiquetoi
 • 25
 • 11
 • 9
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 14

Trong hai năm anh ấy đã chơi trong bốn đội khác nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yeulachet1066

Gì vậy mấy má? " trong hai năm anh ta đã chơi cho 4 đội khác nhau" mà sai? 4 khác với four à?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

Trong hai năm anh ấy đã chơi trong bốn đội khác nhau. Cũng sai?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/holiday301869

Anh ta mới được, anh ấy thì sai ư?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tun15770

Vãi. Viết 2 năm không đc tính

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.