"Đừng quên câu trả lời."

Dịch:Do not forget the answer.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duyenpham3

cách dùng answer và respond khác nhau ntn mng?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.