Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có 90 ghế."

Dịch:There are ninety chairs.

3 năm trước

0 Nhận xét