"We read your letters."

Dịch:Chúng tôi đọc những lá thư của bạn.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoanDply

your khó nghe quá à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

từ read nghe cứ như là need ấy nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lanmeo79

câu này khó nghe thật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KohaJeseMe

Chúng tôi đọc những lá thư của bạn. Cũng hợp nghĩa nữa. Đâu phải của các bạn mới được đâu ad???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungPetMrTe

we read your letters

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.