1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "In which industries do they …

"In which industries do they work?"

Dịch:Họ làm việc trong những ngành công nghiệp nào?

December 16, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/honamanh

Họ làm việc trong những lĩnh vực nào?


https://www.duolingo.com/profile/BChnhTrn

Ngành công nghiệp sao đồng nghĩa với lãnh vực được. Y tế, thể thao, nghệ thuật... là lãnh vực. Ô tô, xe máy, điện... là ngành công nghiệp.


https://www.duolingo.com/profile/Nhn745645

Which industries do they work in? Dễ nghe hơn.


https://www.duolingo.com/profile/tranduy86

Do they work in which industries duoc khong cac ban?


https://www.duolingo.com/profile/Namxinh

K vi dung "do" la cau ho yes no roi


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

In which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

In which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

In which industries do they work, in which industries do they work


https://www.duolingo.com/profile/_HMKhoi_2007_

Fuck, fuck, Fuckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklkkkkkk of all shit theyHAVEEEEEEEER


https://www.duolingo.com/profile/Khnh406059

Họ làm việc trong những ngành công nghiệp nào vậy?


https://www.duolingo.com/profile/Hoirg4

in which industries do they work cái con khỉ khó hiểu vl


https://www.duolingo.com/profile/Truyen945511

Tui muốn khi bấm vào chỗ hiện giờ ko nói đc thì chỉ qua 20' thì nó bình thường


https://www.duolingo.com/profile/BichQuy3

tôi sai ở đâu????

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.