"In which industries do they work?"

Dịch:Họ làm việc trong những ngành công nghiệp nào?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/honamanh

Họ làm việc trong những lĩnh vực nào?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranduy86

Do they work in which industries duoc khong cac ban?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Namxinh

K vi dung "do" la cau ho yes no roi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

In which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

In which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work, in which industries do they work

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

In which industries do they work, in which industries do they work

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_HMKhoi_2007_

Fuck, fuck, Fuckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklkkkkkk of all shit theyHAVEEEEEEEER

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.