Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is the size of an egg."

Dịch:Nó có kích cỡ của một quả trứng.

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyquy
quyquy
  • 25
  • 9
  • 65

"Nó là kích cỡ của một quả trứng" có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi đã dịch là "Nó là kích cỡ của một quả trứng" y như đáp án của bạn và đã được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanthien228

Đó là kích thước của một quả trứng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiHngV

Nó có kích cỡ của một quả trứng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

"nó thì cỡ một quả trứng" chuẩn thế này mà sai á.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/luongngocduyen

bình thường it is dịch đó là được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan1

it is có nghĩa là nó là còn that is hoặc those are mới dịch là đó là nha bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Sherina_

đó là kích cỡ của một quả trứng có được không ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuwl

Dịch là "cái trứng" mà sai là sao hả trời, sao cứ phải là "quả trứng"???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhAnh769477

Tại sao "cái trứng" ko đc chấp nhận? Sao phải "quả" mới chịu!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thandatngo07

Cái nó ko hay nha bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ocgaodt

Nó thì cỡ của một quả trứng

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Fqminh

quả trứng và cái trứng cũng phải đúng chứ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/duongthiHo15

Nó là kích thước của một cái trứng .đúng mà

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tnhuethanh

nó là kích cỡ của một cái trứng

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/oopsburon2

"Nó là một kích cỡ của quả trứng" sao lại sai chứ

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/aivan92

"Is" có thể dịch là "có" ư?

18 tiếng trước