Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tòa lâu đài đã trở thành một tài sản riêng."

Dịch:The castle has become a private property.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Heosuper

The castle has become a private asset ko đc hả mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoclampha

The castle has become a personal property. không được hả mọi người. sao vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
 • 20
 • 15
 • 10

"Personal property" được bạn ạ. Đáp án đã được bổ sung! ;)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huynguyn17

Sao không phải là has became nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhDanh
HuynhDanh
 • 25
 • 19
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1132

Quá khứ thì "became" Hiện tại hoàn thành thì "have/has become"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3

The castle has turned into a private property.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtienxoxo1

Tôi nghĩ nó không sai!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The castle has become a private property, The castle has become a private property, The castle has become private property, The castle has become a private property

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buatao

nó ghi đã mà dùng ở dạng quá khứ lại sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TanND8
TanND8
 • 23
 • 9
 • 2

"the castle has become a private asset"

6 ngày trước