Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã cảm thấy điều đó đã hoàn toàn sai lầm ."

Dịch:I felt that it was completely wrong.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/David_Enjo

"really" tiếng Việt cũng có thể dùng là "hoàn toàn" được chứ không sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Larnia_Ling

mình dùng là "I felt that that is completely wrong" sai sao? @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Cái bạn sai thứ nhất là bạn viết hai chữ "that" trong một câu, cái bạn sai thứ hai là chia động từ sai: từ "is" phải đổi thành quá khứ là "was" mới đúng vì Duolingo dịch là "Tôi đã cảm thấy điều đó đã hoàn toàn sai lầm ." Chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!!!^^

3 năm trước