Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn thích hoa nào?"

Dịch:Which flower do you love?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

What kind of flower do you like có đc ko nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuongwin

which do you like flower

3 năm trước