https://www.duolingo.com/hoangtamlu

làm sao để biết mình đang có bao nhiu exp vậy???

lúc trước có hiện mình đang ở mức kn bao nhiu trên mức kn cần có để lên cấp. ko bik chỉnh sao h ko thấy hiện nữa. ai bik chỉ giùm mình với.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MiTiBAM

Theo mình biết thì điểm đến cấp độ tiếp theo - điểm đến cuối cấp của các cấp là: Cấp 1: 0 → 60 Cấp 2: 60 → 120 Cấp 3: 120 → 200 Cấp 4: 200 → 300 Cấp 5: 300 → 450 Cấp 6: 450 → 750 Cấp 7: 750 → 1.125 Cấp 8: 1.125 → 1.650 Cấp 9: 1.650 → 2.250 Cấp 10: 2.250 → 3.000 Cấp 11: 3.000 → 3.900 Cấp 12: 3.900 → 4.900 Cấp 13: 4.900 → 6.000 Cấp 14: 6.000 → 7.500 Cấp 15: 7.500 → 9.000 Cấp 16: 9.000 → 10.500 Cấp 17: 10.500 → 12.000 Cấp 18: 12.000 → 13.500 Cấp 19: 13.500 → 15.000 Cấp 20: 15.000 → 17.000 Cấp 21: 17.000 → 19.000 Cấp 22: 19.000 → 22.500 Cấp 23: 22.500 → 26.000 Cấp 24: 26.000 → 30.000 Còn về số kn hiện tại của bạn thì bạn xem trong phần tổng cộng tại Bảng xếp hạng nhé.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trangcute2004

Cảm ơn minhtri2005vn2 nhé ! Mình cũng hông biết !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MiTiBAM

Không có gì:)).

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trangcute2004

bạn tốt bụng quá !

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.