1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi đã đến để nói chuyện với…

"Tôi đã đến để nói chuyện với bạn nhưng bạn đã không ở đó."

Dịch:I had come to talk to you but you were not there.

December 17, 2014

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

I came to talk to you but you had not been there. Câu này mới chính xác vì hành động "đã không ở đó" xảy ra trước hành động " đã đến".


https://www.duolingo.com/profile/_The_Eaglet_

Câu này đúng mà bạn


https://www.duolingo.com/profile/LeThiThuan4

I agree with you.


https://www.duolingo.com/profile/phnganh813986

nếu hiểu theo nghĩa hai người nói chuyện với nhau ở hiện tại về câu chuyện đã xảy ra: thì hành động " tôi đến để nói với bạn" xảy ra trước, nên chia quá khứ hoàn thành; thì phát hiện "bạn không có đó" xảy ra sau, chia hiện tại đơn, như đáp án là đúng. còn nếu câu dịch tiếng việt là " khi tôi đến để để nói với bạn thì bạn đã đi rồi" thì " bạn đi rồi" xảy ra trc, "đến để nói" xảy ra sau. nói chung, tùy cách hiểu theo ngữ cảnh


https://www.duolingo.com/profile/longmkgami

Dù trong ngữ cảnh nào thì hành động tôi đến cũng xảy ra sau hành động kia và i come phải là i came


https://www.duolingo.com/profile/Tannguyen832306

Hành động bạn đã ko ở đó có trước--) dùng QKHT. Còn tôi đã đến để.... Xảy ra sau fải dùng QKĐ mới đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/ThangLuong6

Sao tôi nói "I had come to talk with you but you did not stay there" mà không đúng nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/ThanhKhai8890

Mình thắc mắc là việc "khi tôi đến" thì bạn "đã ko ở đó" rồi, tại sao lại chia vế trước là quá khứ hoàn thành trong khi việc "bạn đã ko ở đó" xảy ra trước chứ. Mình nghĩ vế trước chia quá khứ, vế sau chia QKHT


https://www.duolingo.com/profile/JackiePham27

Sự việc "bạn đã không có ở đó" xảy ra trước mới đúng chứ, ad xem lại nhé


https://www.duolingo.com/profile/VyNguyen101084

Tôi là Past tense........... Past perfect......= SAI. Tôi thuộc bài nhưng lại sai đáp án. Hì!hi!


https://www.duolingo.com/profile/LuuHoang8

Trả lời y chang mà vẫn cho sai là sao ad


https://www.duolingo.com/profile/TNam659748

Tôi chưa hiểu cấu trúc câu này, các bạn giúp tôi với. Sao lại là I had (has)?


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Câu này của Duo "Tôi đã đến để nói chuyện với bạn nhưng bạn đã không ở đó : I had come to talk to you but you were not there" có vẻ đối nghịch về "thì QKHT" với câu sau cho dù hành động của TÔI (trong cả hai câu) đều xảy ra sau hành động của người khác "Tôi đã nghe là cô ấy đã đến đây : I heard that she had come here".


https://www.duolingo.com/profile/XoVanNguyen

sao arrived ko đúng nhỉ??


https://www.duolingo.com/profile/KangarooPh

Tại sao dùng came và were mà không dùng quá khứ hoàn thành?


https://www.duolingo.com/profile/dinhhoainam998

Bất buộc phải chia một vế là qkht vế còn lại là qkd à. Chia hai vế qkd hết ko đc sao. Ai giải thích dùm mình đê.thanks.


https://www.duolingo.com/profile/legiahao1967

Ở đây mình phải phân biệt hai hành động cùng trong quá khú thì việc gì xảy ra trước ta dùng qkht . Nhưng ở đây hành động bạn đã không ở đó xảy ra trước nên mình mới trả lời như của mình


https://www.duolingo.com/profile/NguynNht593053

I arrived to talk to you but you had not over there Đúng không mọi người


https://www.duolingo.com/profile/LangTuKID

i had arrived to talk to you but you were not there là sai


https://www.duolingo.com/profile/Dothanh45

Đáp án sai vì... làm ngược ! Theo đúng văn phạm thì phải là : I came to talk to you but you had not been there . Chương trình này tệ quá , sai hoài ! Rất có hại cho học viên !

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.