1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He did not answer yet."

"He did not answer yet."

Dịch:Anh ấy chưa trả lời.

December 17, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/David_Enjo

"đã chưa" là cách diễn đạt máy móc và không được sử dụng trong tiếng Việt


https://www.duolingo.com/profile/youngmen258

câu trả lời của mình là "anh ấy vẫn chưa trả lời " bị báo sai mất rồi :((


https://www.duolingo.com/profile/thanhdo75

Đúng đây,. Dịch là vẫn chưa trả lời mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/Thokathy

Phải là "vẫn chưa" chứ


https://www.duolingo.com/profile/KwonBoA759063

Tại sao yet lại dùng trong thì này. Mình hôc thì chỉ có dùng trong thì hiện tại hoàn thành thui


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Có là do sự cứng nhắc của chương trình tiếng anh phổ thông.


https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

yet nhấn mạnh là chưa


https://www.duolingo.com/profile/KhachHang690591

Anh ấy chưa có trả lời đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/goodlook3

Anh ta đã không trả lời đúng


https://www.duolingo.com/profile/tranloan19

Vì sao câu dùng «yet» vậy?


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Câu sử dụng “yet” có nghĩa là hành động trong câu còn chưa được bắt đầu, có thể sẽ được thực hiện trong tương lai !


https://www.duolingo.com/profile/thin704859

Đã chưa vẫn đúng vì nó là quá khứ đề nghị duolingo xem lại

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.