"He did not answer yet."

Dịch:Anh ấy chưa trả lời.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/David_Enjo

"đã chưa" là cách diễn đạt máy móc và không được sử dụng trong tiếng Việt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/youngmen258

câu trả lời của mình là "anh ấy vẫn chưa trả lời " bị báo sai mất rồi :((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

đồng ý

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KwonBoA759063

Tại sao yet lại dùng trong thì này. Mình hôc thì chỉ có dùng trong thì hiện tại hoàn thành thui

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Có là do sự cứng nhắc của chương trình tiếng anh phổ thông.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/BoBo416873

Ai mà biết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhachHang690591

Anh ấy chưa có trả lời đúng mà

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kren-Chan1

Đúng

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/goodlook3

Anh ta đã không trả lời đúng

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/tranloan19

Vì sao câu dùng «yet» vậy?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhdo75

Đúng đây,. Dịch là vẫn chưa trả lời mới đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thokathy

Phải là "vẫn chưa" chứ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.