Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những con vật không phải là những con người."

Dịch:Animals are not humans.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoan902048

CHo mình hỏi: Câu trên thêm "The" vào trước VD: The Animals are not the humans. được ko?

5 tháng trước