"I am going to recover."

Dịch:Tôi sắp bình phục.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi đã được học là " be going to" là một tương lai gần . Nếu dịch ra tiếng Việt thì dịch là " sắp" để phân biệt với "will" là "sẽ" của "Simple future".

Ở đây các Admin đều dịch là "sẽ" hết . Điều đó không đúng vì không phân biệt được .

Như ở đây , câu "I am going to recover" , người ta dùng " be going to" mà không dùng "simple past" đế cho thấy là việc bình phục đó là trong tương lai gần , sắp sửa xảy ra . Còn nếu dùng Simple past thì việc bình phục cũng sẽ xảy ra nhưng chưa biết lúc nào .

Do đó , đáp án cho câu trên là "Tôi sắp bình phục " là chính xác hơn câu của các admin là "Tôi sẽ bình phục"

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.