Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người kiến trúc sư là chú tôi."

Dịch:The architect is my uncle.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyNguynT3

My uncle is a architect van dung chu , sao sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quang381588

Bạn đang nói là:Chú tôi là một người kiến trúc sư.Nhưng đề bài là:Người kiến trúc sư là chú tôi nên bạn sai.

2 tháng trước