Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The preparation"

Dịch:Sự chuẩn bị

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HDimQunh

Sửa soạn với soạn sửa giống nhau mà.

1 năm trước