"Những chú chó và những chú mèo"

Dịch:Dogs and cats

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThaoNguyen2097

'The' thêm vô cũg đâu có sai

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.