Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những chú chó và những chú mèo"

Dịch:Dogs and cats

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThaoNguyen2097

'The' thêm vô cũg đâu có sai

3 năm trước