"Får jag låna din racket?"

Translation:May I borrow your racket?

December 18, 2014

9 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Jitt91

Oj, jag har alltid sagt ditt (ett) racket! Man lär sig något varje dag :)


https://www.duolingo.com/profile/Arnauti

Båda går bra, men SAOL rekommenderar en racket så vi körde på det, även om flera av oss också bara säger ett racket. Båda varianterna ska godkännas överallt.


https://www.duolingo.com/profile/Lars200

Ja har också bara hört "ett" racket. "En racket" för mina tankar till en raket.


https://www.duolingo.com/profile/Arnauti

Faktum är att SAOL bara har en racket, men vi tog med ett i alla fall eftersom vi vet att båda används. :)


https://www.duolingo.com/profile/Lars200

Ok, tack :)


https://www.duolingo.com/profile/Nuala6046

May I have a loan of your racket was rejected. Why? I thought låna meant both borrow and lend. This is what I would say in English (native speaker).


https://www.duolingo.com/profile/ZaynMathew

Kan jag lana din racket? What is wrong with this


https://www.duolingo.com/profile/devalanteriel

It says "may", not "can", but also this is the thread for the "translate into English" and "type what you hear" exercises.

Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.