Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/tamddao

Thêm trò chơi để luyện từ mới

Kính gửi DuoLingo.

Mình thấy sau một thời gian học thì vốn từ vựng tăng lên đáng kể, nhưng để củng cố các từ vựng đó cần có một trò chơi để nhớ lại được các từ vựng. - Từ vựng này là tổng hợp tất cả từ vựng đã học Ví dụ như Đưa ra một cái ảnh : [bức tường] có 4 đáp án (1) wall (2) floor
(3) capital (4) computer

Thân.

3 năm trước

0 Nhận xét