https://www.duolingo.com/profile/tamddao

Thêm trò chơi để luyện từ mới

Kính gửi DuoLingo.

Mình thấy sau một thời gian học thì vốn từ vựng tăng lên đáng kể, nhưng để củng cố các từ vựng đó cần có một trò chơi để nhớ lại được các từ vựng. - Từ vựng này là tổng hợp tất cả từ vựng đã học Ví dụ như Đưa ra một cái ảnh : [bức tường] có 4 đáp án (1) wall (2) floor
(3) capital (4) computer

Thân.

December 19, 2014

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.