"Những con rùa đọc những cuốn sách."

Dịch:The turtles read books.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/liama_58

thêm mạo từ the vào trước books k dk ạ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.