Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những con rùa đọc những cuốn sách."

Dịch:The turtles read books.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/liama_58

thêm mạo từ the vào trước books k dk ạ?

3 năm trước