"Bạn đã tìm thấy danh sách này ở đâu?"

Dịch:Where did you find this list?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CamH8

Hi

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.