Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã tìm thấy danh sách này ở đâu?"

Dịch:Where did you find this list?

3 năm trước

0 Nhận xét