Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy không phải là một người nghiêm túc."

Dịch:He is not a serious person.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieu152008

mấy bạn cho mỉnh hỏi câu này dịch: he is not a serious human thì sai chổ nào vậy? cảm ơn nhiều.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/banhmytrungnguoi

một người

2 năm trước