Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"I have an orange plate."

Μετάφραση:Εγώ έχω ένα πορτοκαλί πιάτο.

πριν από 3 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/wchargin
wchargin
  • 25
  • 24
  • 19
  • 1534

From the Greek text, it looks like this means "I have a plate with oranges," in the same sense as "I have a fruit plate" (or platter). But this could just as easily mean "I have a plate that is the color orange." Would this be "ένα πιάτο πορτοκάλι?"

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/ssurprize
ssurprize
  • 23
  • 15
  • 9
  • 5

I'm confused now. Maybe this sentence shouldn't be used in the skill about Food. I'll see if it can be changed. But in the meantime, to answer your question "Εγώ έχω ένα πορτοκαλί πιάτο" means that I have a plate that is the color orange. "Α plate with oranges" would be "ένα πιάτο με πορτοκάλια"

πριν από 3 χρόνια