Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người đàn ông có một bộ com lê."

Dịch:The man has a suit.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XT__GaDoi

the man sao lại phải dùng has nhi?

3 năm trước