"He produces tea."

Dịch:Anh ấy sản xuất trà.

December 20, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tranquocviet226

sao ko có "the" nhỉ?

July 25, 2017

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.