Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They scored a goal."

Dịch:Họ đã ghi một bàn thắng.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TomoyoDaid7

U23 Việt Nam!

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

THIẾU MỘT ÉO ĐC À

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thuytt3679

Họ đã ghi một bàn vào gôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/somehand123nv

Họ đã ghi một bàn vào gônHọ đã ghi một bàn vào gônHọ đã ghi một bàn vào gônHọ đã ghi một bàn vào gônHọ đã ghi một bàn vào gôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hippie9x

họ đã ghi một bàn thắng vào khung thành.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kindestangel

Họ đã thắng một bàn

3 năm trước