"Who do you visit?"

Dịch:Bạn đến thăm ai?

December 21, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/BuiHuuPhuc

mình nghĩ phải dịch "whom do you visit" mới đúng chứ

August 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/bot9q7

-.-

May 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NguyenHoai554317

bạn thăm ai?

August 9, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.