"Chúng tôi đã có nhiều vấn đề."

Dịch:We have had many problems.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Logachune
Logachune
  • 25
  • 12
  • 4
  • 4

mình dùng issue thay cho problem được không mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

Issues sao lại sai??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thinhnx

"We have gotten many problems" có sai không vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hongkha1

we have had many issues ok dc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/IamLunaLovegood

a lot of

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.