Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Sonycao

Hỏi cộng đồng

Dou cộng đồng ơi !! T_T sao khi học thì thanh độ mạnh mới nhưng khi kiểm tra thanh độ mạnh cũ là seo cho mình hỏi T_T

3 năm trước

0 Nhận xét