https://www.duolingo.com/Sonycao

Hỏi cộng đồng

Dou cộng đồng ơi !! T_T sao khi học thì thanh độ mạnh mới nhưng khi kiểm tra thanh độ mạnh cũ là seo cho mình hỏi T_T

4 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.