Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have missed my dinner."

Dịch:Tôi đã bỏ lỡ bữa ăn tối của mình.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Logachune
Logachune
  • 25
  • 12
  • 4
  • 4

mình nghĩ câu này từ miss dịch là lỡ hay nhỡ đều đúng cả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/longth

tôi đã không ăn tối

3 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

tôi đã quên bữa tối của tôi . ??? sao không được nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have missed my dinner, I have miss my dinner, I have miss my dinner, I have miss my dinner, I have miss my dinner, I have miss my dinner, I have miss my dinner, I have miss my dinner, I have miss my dinner, I have miss my dinner, I have miss my dinner

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanh304672

"Tôi đã lỡ bữa tối của mình" sao lại sai =.="

4 tuần trước