Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has assumed I was happy."

Dịch:Cô ấy đã cho rằng tôi đã hạnh phúc.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuanluong.st

mình nghĩ trong văn phong tiếng Việt chi cần "
cô ta đã cho rằng tôi hạnh phúc" là đủ. Đừng cứng nhắc quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Logachune
Logachune
  • 25
  • 12
  • 4
  • 4

i với I mà cũng báo sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Honglh

Sao một câu mà sử dụng đến 2 lần từ đã vậy admin?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhtungh

cô ấy đã cho rằng tôi đã hạnh phúc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She has assumed I was happy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtran67

hành động đã hạnh phúc xảy ra trước hành động" cho rằng" nên phải là:she assumed i have been happy chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TAnhTh5

Nhưng mà câu này đọc vừa dài vừa khó .

8 tháng trước